Ročník 2019

Tříčlenné týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů dne 14. 2. 2019 v rámci Dne otevřených dveří. Soutěže se může zúčastnit maximálně 10 středoškolských týmů. V případě naplnění kapacity může být počet účastníků navýšen.

Přihlášením do soutěže každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., Most..