Roboti na start

Nacházíte se zde: > Ročník 2018 > Zadání úlohy

Zadání úlohy

Sledování černé čáry

Cílem úlohy je sestavit a naprogramovat robot tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není dovoleno) projel co nejrychleji stanovenou dráhu vyznačenou na podložce černou čarou a zároveň z podložky nesjel.

Vybavení pro řešení úlohy

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy pouze díly ze stanovených sestav. Jsou možné dvě varianty sestav:

1. Základní souprava LEGO® MINDSTORMS® Education (9797), souprava technických dílů (9648 nebo 9695) – doplňkové pasivní díly, síťový adaptéru (9833 nebo 8887) a jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop).

2. Základní souprava LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3, souprava doplňkových dílů 45560 EV3 a síťový adaptér (8887)

Konstrukce robota

Ke konstrukci robota lze využít pouze dílů z výše uvedených sestav. Za díly z dané sestavy lze považovat pouze takové díly, které jsou uvedeny na seznamu obsahu příslušné soupravy (vyobrazeny na kartách příslušných setů). Použití vázacích pásků a obalů, s nimiž jsou soupravy dodávány, není přípustné. Díly stavebnice mohou držet pohromadě pouze pomocí standardních spojovacích prvků LEGO.

Robot by neměl mít větší půdorys než 28cm (délka) x 28cm (šířka).

Není povoleno používat kluzný podvozek. Za podvozek či jeho část je považována jakákoliv součást robota, která je při pohybu robota po rovině ve styku s pojezdovou plochou (i dočasně) a přenáší na pojezdovou plochu část váhy robota. Kluzný podvozek je takový, jehož libovolná část se po pojezdové ploše neodvaluje, ale klouže.

UPOZORNĚNÍ: Použití lepidel, šroubů a jiných spojovacích materiálů není povoleno.

Programování robota

V rámci řešených úkolů a soutěže je povoleno využít libovolného programovacího jazyka k naprogramování NXT nebo EV3 kostky (řídicí jednotka LEGO® MINDSTORMS®). Řídicí jednotka při odevzdání musí obsahovat standardní firmware LEGO® MINDSTORMS®. Při programování NXT nebo EV3 kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie!

Soutěžní plocha

Soutěžní plocha se bude skládat z herního stolu (o rozměru 2520 mm (délka) x 1680 mm (šířka)). Stůl má šedý laminátový povrch na němž bude upevněn bílý papír s vyznačenou černou čarou (dráha). Stůl  je opatřen boční lištou (stěnou) z dřevotřísky s šedým laminátovým povrchem, která nad pojezdovou plochou tvoří stěny o výšce 75 mm. Černá čára tvoří dráhu od startovního prostoru do cíle.

Celková délka čáry se může pohybovat od 1 do 50 metrů. Čára může mít jakýkoliv tvar a její tloušťka se může měnit v rozmezí 10 až 70 mmm. Minimální poloměr zatáčky je 150 mm. Čára se může při dodržení minimálního poloměru zatáčky rozdělit a pokračovat dvěma různými směry. Čáry se nemohou křížit. Vzdálenost mezi čarami (s vyjímkou rozdělení) je minimálné 100 mm. Osa černé čáry vyznačující dráhu však není nikde blíže okraji podložky než 180 mm.

Na soutěžním plánu je vyznačen prostor startu a cíle světle žlutou čarou. Startovní a cílový prostor je čtverec o rozměrech 280 x 280 mm. Startovní a cílovou čáru tvoří hranice těchto prostorů, které si jsou nejblíže (měřeno podél dráhy). Startovní i cílová čára je vyznačena symetricky k ose dráhy v šířce 280 mm. Čára je v úseku 80 mm před startovní a cílovou čarou vedena rovně (kolmo ke startovní a cílové čáře.

Na startovní a cílové čáře bude umístěno lektronické záznamové zařízení. Měří se čas od okamžiku kdy robot poprvé protne startovací linii (paprsek světelné závory). Do chvíle, kdy robot poprvé projede cílovou linií (paprskem světelné závory v cílovém prostoru).

Příklad uspořádání soutěžní plochy je na obrázku níže. Níže uvedený soutěžní plán je pouze jeden z možných příkladů jeho uspořádání pro vlastní soutěž. Může dojít jak ke změně polohy startovací a cílové oblasti, tak i ke změně uspořádání dráhy.

Dráha č.1

Draha 1

Dráha X - další možná varianta dráhy

Draha X 

Pravidla průjezdu dráhy

Robota lze do startovní pozice položit ručně a na povel startéra spustit stiskem tlačítka (bez posunutí robota). Dále již musí robot pokračovat sám, bez jakékoliv vnější pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není dovoleno).

Robot musí umět sledovat černou čáru zprava či zleva. Robot musí po celou jízdu sledovat černou z jedné strany. Uspořádání dráhy s otočkou sledování z jedné strany vyžaduje, jinak může dojít k nedovolenému zkrácení dráhy či nechtěnému prodloužení.

Robot se nesmí odchýlit od sledované čáry více jak polovinu šíře podvozku (černá čára dráhy musí být neustále mezi koly podvozku) a nesmí si zkrátit cestu. Na plánu mohou být dále vyznačeny kontrolní body, které musí robot (střed robotu) minout ve směru odpovídajícím průjezdu drahou. Tyto kontrolní body jsou v minimální vzdálenosti od sledované čáry 200 mm. V případě většího odchýlení, zkrácení cesty či chybného minutí kontrolního bodu jízda končí. Za výsledek je v takovém případě považováno ujetí dráhy do místa, kdy robot udělal chybu.

Při dodržení výše uvedených podmínek může robot projet stanovenou dráhu libovolným způsobem. 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben