Roboti na start

Nacházíte se zde: > Ročník 2018 > Hodnocení soutěže

Hodnocení soutěže

1. kolo soutěže

9 týmů bude rozděleno (na základě losu) předem do 3 tříčlenných skupin (A až C). V rámci skupiny se utká každý tým s každým (3 zápasy). Na obrázku je uvedena skupina A (jako příklad) včetně rozdělení týmů podle náhodného losu.

 Skupina A

Skupina

Minitabulka pro skupinu A

Minitabulka

Jízdy 1. kola budou provedeny dráze s číslem: 1 (Tato dráha je pouze pro 1. kolo soutěže a testování)

Z každé skupiny postupují dva nejlepší do dalšího kola.

2. kolo soutěže

6 postupujících týmů bude rozděleno do 2 tříčlenných skupin (D až E) podle následujícího klíče:

Skupina D: Tým A1, Tým  B2, Tým C2

Skupina E: Tým C1, Tým B1, Tým A2

V rámci skupiny se utká každý tým s každým (3 zápasy). Z každé skupiny postupují dva nejlepší do dalšího kola.

Číslo dráhy na které se pojede 2. kolo soutěže vylosuje jeden z kapitánů týmů sejmutím balíčku karet. Kapitán, který vytáhne nejvyšší kartu vylosuje dráhu pro jízdu. (Mimo dráhy s číslem 1). V případě rovnosti hodnot vítězných karet bude balíček karet zamíchán a kapitáni vytáhnou novou kartu.

3. kolo soutěže - semifinále

4 postupující týmy postupují do vyřazovacího pavouka podle následujícího klíče:

D1 - E2

D2 - E1 

Číslo dráhy na které se pojede 3. kolo soutěže vylosuje jeden z kapitánů týmů sejmutím balíčku karet. Kapitán, který vytáhne nejvyšší kartu vylosuje dráhu pro jízdu. (Mimo dráhy s číslem 1 a dráhy použité ve 2. kole soutěže). V případě rovnosti hodnot vítězných karet bude balíček karet zamíchán a kapitáni vytáhnou novou kartu.

4. kolo soutěže - finále

Poražené týmy ze 3. kola soutěže se nejprve utkají v boji o třetí a čtvrté místo.

Vítěz tohoto souboje se umístí na celkovém 3. místě soutěže "ROBOTI NA START

Vítězové ze 3. kola soutěže se utkají o umístění na na 1. místě a 2. místě soutěže "ROBOTI NA START

Číslo dráhy na které se pojede 4. kolo soutěže vylosuje jeden z kapitánů týmů sejmutím balíčku karet. Kapitán, který vytáhne nejvyšší kartu vylosuje dráhu pro jízdu. (Mimo dráhy s číslem 1 a dráhy použité ve 2. a 3. kole  soutěže). V případě rovnosti hodnot vítězných karet bude balíček karet zamíchán a kapitáni vytáhnou novou kartu. 

Jízda (souboj) a vítězství v ní, zápas (duel) a vítězství v něm

V každém kole budou spolu soupeřit vždy dvojice robotů. Dvojice se utká v jedné jízdě (souboji). Vítězem jízdy (souboje) se stává robot, který dosáhne lepšího času a dojede do cíle nebo robot, který ujede větší vzdálenost. Nejprve pojede jednu jízdu první tým a pak jednu jízdu druhý tým. Za vítězství se počítá 1 bod. Po té se budou obě jízdy opakovat. Pokud druhá jízda nerozhodne o vítězi bude následovat jízda třetí.V případě rovnosti časů získají oba týmy po 1 bodu.Vítězem zápasu (duelu) se stane ten tým, který dosáhne 2 bodů a bude mít více bodů než soupeř.(Skóre 2:0, 2:1)

Pořadí ve skupině

O pořadí ve skupině rozhoduje:

  1. Dosažené skóre
  2. Niižší součet časů vzájemných jízd

Hodnocení jízd

  1. Nejkratší dosažený čas
  2. Nejdelší ujetá vzdálenost.

Obecné ustanovení

Před začátkem každé soutěžní jízdy mají hráči po výzvě 1 minutu, aby se dostavili ke startu.

Před začátkem každé soutěžní jízdy mají hráči na základě požádání k dispozici přípravný čas pro kalibraci senzorů či výběr programu z řídicí jednotky (NXT,EV3 kostka). Přípravný čas je přitom limitován maximální délkou jedné minuty. Během tohoto času není dovoleno nahrávat řídicí programy do řídicí jednotky (NXT,EV3 kostka)

Po přípravě soutěžící umístí svého robota do pozice označené START.

Kterýkoliv člen týmu může podat protest proti výsledku v dané jízdě do 60s od jejího skončení. Na protesty podané po tomto časovém limitu nebude brán zřetel.

Organizátor soutěže má právo ověřit autorství programu v robotovi formou dotazů k jeho funcionalitě. Pokud ani jeden člen týmu nebude schopný odpovědět na otázky týkající se funkce robota, bude tím zpochybněno autorství programu a bude to považováno za porušení pravidel soutěže. V tomto případě si organizátor vyhrazuje právo tento tým vyloučit ze soutěže, a to kdykoliv v průběhu soutěže až do chvíle vyhlášení celkových výsledků.  

V době testování robota na soutěžním plánu před vlastní soutěží není dovoleno provádět jakékoliv explicitní měření rozměrů dráhy.

Diskvalifikace

Z jízdy může být diskvalifikován soutěžící, který nedodržel předepsané rozměry, použil nedovolené prvky, nebo se v nedostavil k jízdě v předepsaném čase.

O dodržení pravidel a diskvalifikaci rozhoduje hlavní rozhodčí (Josef Haba) dohlížející na průběh soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben