+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

 Aktivity projektu:

- Řízení projektu
- Rozvoj kariérového poradenství
- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Seznam učebnic – 1. ročník

Nakladatelství Didaktis                                                                              Cena

Společenské vědy pro SŠ – učebnice 1. díl                                               160,-- Kč

Společenské vědy pro SŠ – pracovní sešit 1. díl                                       130,-- Kč

Nová verze - Literatura pro 1. ročník středních škol – učebnice              200,-- Kč

Nutné koupit nové, ne od vyšších ročníků

Nová verze - Literatura pro 1. ročník středních škol – pracovní sešit      150,-- Kč

Nutné koupit nové, ne od vyšších ročníků

Zkrácené verze:

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 1. díl                                                   120,-- Kč

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 2. díl                                                   100,-- Kč

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 3. díl                                                   100,-- Kč

– Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový – objednává hromadně škola.

 

Nakladatelství Klett

Nakladatelství Klett - Německý jazyk – Direkt interaktiv 1. díl –              390,-- Kč

učebnice s pracovním sešitem (nutno nové) – na dva roky

 

objednává hromadně škola.

 

Nakladatelství Oxford

Nakladatelství Oxford - Anglický jazyk – Maturita Solutions 2nd Edition

Pre-intermediate

učebnice                                                                                                           480,-- Kč

 pracovní sešit (červená) – na dva roky                                                       300,-- Kč

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový.

objednává hromadně škola.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam učebnic –  2.  ročník

Nakladatelství Didaktis                                                                              Cena

Literatura pro 2. ročník středních škol – učebnice                                     200,-- Kč

Literatura pro 2. ročník středních škol – pracovní sešit                             150,-- Kč

Zkrácené verze:

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 4. díl                                                   100,-- Kč

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 5. díl                                                   100,-- Kč

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový – objednává hromadně škola.

Psaní hravě – výukový program                                                                   200,– Kč

Objednává škola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam učebnic –  3.  ročník

Nakladatelství Didaktis                                                                              Cena

Literatura pro 3. ročník středních škol – učebnice                                     200,-- Kč

Literatura pro 3. ročník středních škol – pracovní sešit                             150,-- Kč

Zkrácené verze:

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 6. díl                                                   90,-- Kč

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 9. díl                                                    90,-- Kč

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 8. díl                                                   100,-- Kč

 

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový – objednává hromadně škola.

 

Nakladatelství Oxford

Nakladatelství Oxford - Anglický jazyk – Maturita Solutions 2nd Edition

Intermediate

učebnice                                                                                                           480,-- Kč

pracovní sešit (fialová) – na dva roky                                                          300,-- Kč

 

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový. Objednává hromadně škola.

 

Nakladatelství Klett

objednává hromadně škola.

Nakladatelství Klett - Německý jazyk – Direkt intzeraktiv 2. díl –            390,-- Kč

učebnice s pracovním sešitem (nutno nové) – na dva roky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam učebnic –  4.  ročník

Nakladatelství Didaktis                                                                               Cena

Maturita 2021-2022 z českého jazyka a literatury – didaktické testy      150,-- Kč

Zkrácená verze:

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 7. díl A                                               90,-- Kč

 

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice nebo  objednává hromadně škola.

 

logo europass barevne 2020 RGB

 

 

 

 

Zde je možné stáhnout si Europass – dodatek k osvědčení 

 

pro školní rok 2021/2022 je pro žáky naší školy k dispozici v těchto jazycích:

ČeštinaAngličtinaNěmčina

 

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz.

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“ 

 

Časté dotazy:


Kde mohu dodatek použít? 

Dodatky k osvědčení lze využít v České republice i v zahraničí. Největší poptávka je po dodatcích v anglické a německé jazykové verzi. 

Proč není na dodatku mé jméno? 

Europass - dodatek k osvědčení se vydává k příslušnému obor vzdělání. Absolventi stejného oboru mají stejný dodatek, který se odlišuje pouze v uvedení příslušné školy, kde byl obor studován. Dodatky nejsou vystavovány na jméno držitele – doplňují oficiální osvědčení středního vzdělání, bez kterého je dodatek neplatný (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce). 

Proč není shodné datum na osvědčení i na dodatku? 

Dodatek můžete získat a využít kdykoliv po úspěšném dokončení středního vzdělání. Doba jeho vydání pro jeho využití není rozhodující. Musí se ale shodovat kód oboru, který jste absolvovali, jak na vysvědčení, tak na dodatku.  

Proč není na dodatku originální nebo elektronický podpis? 

Originálním dokladem je vždy Vaše platné vysvědčení. Dodatek pouze vysvětluje a doplňuje informace z vysvědčení nebo výučního listu. Garanci správnosti obsahu a jazykové verze dodatků zajišťuje v každé členské zemi EU Národní centrum Europass. Dodatek tak již není nutné dále potvrzovat nebo ověřovat. 

Videa na titulce