+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Sportovní marketing a management

smm 01smm 02smm 03smm 04smm 05smm 06

 

anotace předmětu

SMMZaměření je určeno nejen všem sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň ale i těm žákům, kteří v budoucnosti chtějí spojit sport se svou profesní kariérou. Výuka je rozšířena o odborné sportovní předměty. Je zde zvýšená hodinová dotace zaměřená na sportovní hry. Absolventi mohou studovat vysoké školy sportovního zaměření. Systém výuky umožňuje úpravu studijního plánu pro trénink a závodní činnost studentů. Klademe si za cíl připravit naše studenty pro praktické uplatnění v oblasti sportovního marketingu a managementu. Tomu je podřízena i skladba povinných nebo volitelných předmětů a nadstandardní vzdělávací aktivity. Velký důraz klademe rovněž na jazykovou přípravu v mateřském i cizích jazycích.

 

organizace studia

V průběhu čtyřletého studia si žáci a žákyně v prvních ročnících osvojí základní dovednosti z vybraných ekonomických, humanitních a přírodních oborů, aby jim poskytly základy pro další rozvoj znalostí v oblasti sportovního marketingu.

Od prvního ročníku do čtvrtého ročníku jsou zařazeny sportovní hry, které jsou nadstavbou základní tělesné výchovy. Ve čtvrtém ročníku je zařazen předmět teorie a praxe masáží. V průběhu druhého a třetího ročníku absolvují všichni studenti povinnou praxi v odborných firmách, se kterými naše škola úzce spolupracuje.

 

profil absolventa

Absolventi se zaměřením sportovní marketing a management se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na sportovní činnosti, vedení fitcenter, ekonomiku, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti v podnicích všech právních forem, sportovních klubech a dalších organizací. Získané znalosti v oboru poskytují pevné základy pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti i pro navazující studium vysokých škol nebo vyšších odborných škol.