Sportovní marketing a management


Sportovní marketing a management

 

 anotace předmětu

altZaměření je určeno nejen všem sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň ale i těm žákům, kteří v budoucnosti chtějí spojit sport se svou profesní kariérou. Výuka je rozšířena o odborné sportovní předměty. Je zde zvýšená hodinová dotace zaměřená na sportovní hry. Absolventi mohou studovat vysoké školy sportovního zaměření. Systém výuky umožňuje úpravu studijního plánu pro trénink a závodní činnost studentů. Klademe si za cíl připravit naše studenty pro praktické uplatnění v oblasti sportovního marketingu a managementu. Tomu je podřízena i skladba povinných nebo volitelných předmětů a nadstandardní vzdělávací aktivity. Velký důraz klademe rovněž na jazykovou přípravu v mateřském i cizích jazycích.

 

 

  

organizace studia

V průběhu čtyřletého studia si žáci a žákyně v prvních ročnících osvojí základní dovednosti z vybraných ekonomických, humanitních a přírodních oborů, aby jim poskytly základy pro další rozvoj znalostí v oblasti sportovního marketingu.

Od prvního ročníku do čtvrtého ročníku jsou zařazeny sportovní hry, které jsou nadstavbou základní tělesné výchovy. Ve čtvrtém ročníku je zařazen předmět teorie a praxe masáží. V průběhu druhého a třetího ročníku absolvují všichni studenti povinnou praxi v odborných firmách, se kterými naše škola úzce spolupracuje.

 

profil absolventa

 Absolventi se zaměřením sportovní marketing a management se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na sportovní činnosti, vedení fitcenter, ekonomiku, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti v podnicích všech právních forem, sportovních klubech a dalších organizací. Získané znalosti v oboru poskytují pevné základy pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti i pro navazující studium vysokých škol nebo vyšších odborných škol.

vybrané profilové předměty
  • Teorie sportovního tréninku
  • Sportovní marketing a management
  • Fyziologie a fyzioterapie
  • Základy anatomie

 

 

další aktivity

Zaměření je určeno všem sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň ale i těm žákům, kteří v budoucnosti chtějí spojit sport se svou profesní kariérou.Výuka je rozšířena o odborné sportovní předměty. Je zde zvýšená hodinová dotace zaměřená na sportovní hry. Absolventi mají uplatnění ve sportovním managementu klubů, svazů, fitcentrech a v dalších, na sport orientovaných subjektech. Absolventi mohou studovat vysoké školy sportovního zaměření. Systém výuky umožňuje úpravu studijního plánu pro trénink a závodní činnost studentů.

Naše škola nabízí svým studentům i rodičům nadstandardní možnosti dalšího vzdělávání. Škola je členem vzdělávacího programu Microsoft IT Akademie, v rámci kterého mají všichni studenti nárok na zapůjčení libovolného programového vybavení na dobu studia zdarma. Získávají i přístup k elektronickým vzdělávacím materiálům a mohou si rozšířit své znalosti jak z informačních technologií, tak i angličtiny. Nedílnou součástí odborné přípravy jsou i profesní certifikační zkoušky s mezinárodní platností.

 

   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.