Informační technologie a programování


 Informační technologie    

 

 

anotace předmětu

studenti pracují na počítačíchInformační technologie jsou bezesporu dynamickým oborem zasahujícím do mnohých oblastí lidské činnosti. Klademe si za cíl připravit naše studenty pro praktické uplatnění v oblasti tvorby webových aplikací, správy informačních systémů a prezentace v elektronických médiích. Tomu je podřízena i skladba poviných nebo volitelných předmětů a nadstandardní vzdělávací aktivity. Velký důraz klademe rovněž na jazykovou přípravu v mateřském i cizích jazycích.

 

 

 

 organizace studia

V průběhu čtyřletého studia si žáci v prvních ročnících osvojí základní dovednosti z vybraných ekonomických, humanitních a přírodních oborů, aby jim poskytly základy pro další rozvoj znalostí v hlavním oboru informačních studií. V průběhu druhého a třetího ročníku absolvují všichni studenti povinnou praxi v odborných firmách, se kterými naše škola úzce spolupracuje.

profil absolventa

Absolventi oboru informační technologie a programování mohou aktivně působit ve firmách zabývajících se tvorbou webových prezentací, internetovým marketingem, vývojem webových aplikací a správou informčních systémů a datových sítí. Získané znalosti v oboru poskytují pevné základy pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti i pro navazující studium vysokých škol nebo vyšších odborných škol.

vybrané profilové předměty
  • Technika počítačů
  • Informační technologie I, II, III, IV
  • Písemná a elektronická komunikace
  • Algoritmizace úloh a základy programování
  • Programování I, II
  • Redakční systémy a správa obsahu
  • Počítačová grafika
  • Komerční a webová grafika
  • Základy animační techniky
další aktivity

Naše škola nabízí svým studentům i rodičům nadstandardní možnosti dalšího vzdělávání. Škola je členem vzdělávacího programu Microsoft IT Akademie, v rámci kterého mají všichni studenti nárok na zapůjčení libovolného programového vybavení na dobu studia zdarma. Získávají i přístup k elektronickým vzdělávacím materiálům a mohou si rozšířit své znalosti jak z informačních technologií, tak i angličtiny. Nedílnou součástí odborné přípravy jsou i profesní certifikační zkoušky s mezinárodní platností.

Studenti získají během studia několik certifikací: ECDL - European Computer Driving Licence, Microsoft Office Specialist, W3Schools Web Developer. "Živé" IT Projekty jsou vhodným způsobem, jak si studenti ověří teoretické znalosti v praxi.

Podílí se na správě a designu školní počítačové sítě, údržbě a administraci školních serverů a tvorbě aplikací potřebných pro zkvalitnění výuky nebo organizace ve škole. Stejně tak mohou přispět do mezinárodních projektů z oboru informačních a komunikačních technologií. Své síly mohou poměřit i s jinými studenty z podobných oborů v několika soutěžích, kterých se pravidelně naše škola účastní. Ti nejlepší se pak mohou dostat i do prestižního programu firmy Microsoft, určeného pro mladé IT odborníky s lektorskými ambicemi - Microsoft STC (studentské trenérské centrum).

Škola myslí i na rodiče našich studentů a umožňuje jim rozšířit si své znalosti v práci s počítači v projektu Večerní IT akademie.

   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.