Cestovní ruch a průvodcovství


 Cestovní ruch

 

 anotace předmětu

alt   Cestovní ruch a průvodcovství je obor, který se zaměřuje na volnočasové   aktivity. Klademe si za cíl připravit naše studenty pro praktické uplatnění v oblasti průvodcovství, vedení cestovních kanceláří či cestovních agentur. Tomu je podřízena i skladba povinných nebo volitelných předmětů a nadstandardní vzdělávací aktivity. Velký důraz klademe rovněž na jazykovou přípravu v mateřském i cizích jazycích. Připravíme studenty na to, aby získali certifikované průvodcovské zkoušky, které jim otevřou dveře k pracovním pozicím zahraničních delegátů cestovních kanceláří.

 

 

 

organizace studia

V průběhu čtyřletého studia si žáci a žákyně v prvních ročnících osvojí základní dovednosti z vybraných ekonomických, humanitních a přírodních oborů, aby jim poskytly základy pro další rozvoj znalostí v oblasti cestovního ruchu a průvodcovství. Od prvního do třetího ročníku jsou zařazeny výukové předměty, které připravují žáky/žákyně na průvodcovské zkoušky. V průběhu druhého a třetího ročníku absolvují všichni studenti povinnou praxi v odborných firmách, se kterými naše škola úzce spolupracuje.

 

profil absolventa

 

Absolventi se zaměřením cestovní ruch a průvodcovství se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na cestovní ruch, průvodcovství, ekonomiku, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti v podnicích všech právních forem, cestovních kancelářích či cestovních agenturách a dalších organizací. Získané znalosti v oboru poskytují pevné základy pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti i pro navazující studium vysokých škol nebo vyšších odborných škol.

vybrané profilové předměty
  • Teorie průvodcovství
  • Geografie cestovního ruchu
  • Cestujeme po světě
  • Marketing a management cestovního ruchu
  • Geografické informační systémy
  • Cizí jazyky¨

 

 

další aktivity

Naše škola nabízí svým studentům i rodičům nadstandardní možnosti dalšího vzdělávání. Škola je členem vzdělávacího programu Microsoft IT Akademie, v rámci kterého mají všichni studenti nárok na zapůjčení libovolného programového vybavení na dobu studia zdarma. Získávají i přístup k elektronickým vzdělávacím materiálům a mohou si rozšířit své znalosti jak z informačních technologií, tak i angličtiny. Nedílnou součástí odborné přípravy jsou i profesní certifikační zkoušky s mezinárodní platností.Připravíme studenty na to, aby získali certifikované průvodcovské zkoušky, které jim otevřou dveře k pracovním pozicím zahraničních delegátů cestovních kanceláří. Studenti mají v učebním plánu i odbornou praxi ve 2. a 3. ročníku, která by měla probíhat zejména u renomovaných cestovních kancelářích či agentur

 

   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.