+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

EduPage pro mobilní telefon ke stažení zde

google

apple

Na stránky EduPage školy se dostaneta kliknutím na logo EduPage

edupage

ambasadorky esf

 

Projekt "Ambasadorky"

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen

reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00358Období realizace: prosinec 2012 – červen 2014

Logo projektu:

 

ambasadorky logo

 

Projekt „Ambasadorky“ se zaměřuje na přenesení dobré praxe ověřené v řadě evropských zemích a to zřízení sítě ambasadorek/vyslankyň podnikání v Ústeckém kraji s případným pozdějším rozšířením do celé České republiky a zapojením této české sítě do Evropské sítě vyslankyň podnikání (ENFEA) zřízené při Evropské komisi (kam jsou zařazeny již národní sítě ambasadorek z 22 zemí Evropy, ČR dosud zapojena není).

Cílem projektu je díky přenosu tohoto inovativního konceptu do českého prostředí posílení podnikatelských aktivit u žen, které se často zahájení podnikání obávají a chybí jim příklady dobré praxe, podpora od těch, které již úspěšně podnikají a kontakty, kde získat praktické informace.

Příjemce grantu Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. v Mostě ve spolupráci se spolupracujícími subjekty – Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ústí nad Labem a Kontaktními pracovišti v Ústeckém kraji, Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje, okresními hospodářskými komorami, vzdělávacími institucemi a městy – vytipuje a osloví úspěšné podnikatelky v regionu Ústeckého kraje, které mají potenciál stát se úspěšnými ambasadorkami podnikání v Ústeckém kraji a podpořit svou motivační činností a zkušenostmi z praxe další ženy, které uvažují o založení samostatné výdělečné činnosti a vlastního podnikání.

Do projektu bude následně vybráno minimálně 10 ambasadorek podnikání, úspěšných podnikatelek, které mají potenciál, chuť i čas předávat své zkušenosti s tím, jak překonávat bariéry, které provází zahájení podnikání i samotné podnikání žen, jak skloubit práci (podnikání) s rodinným a osobním životem, jak bojovat s předsudky společnosti a jak uspět na trhu.

Realizační tým spolu s partnerskou organizací Foundation for Women Entrepreneurs z Malty (která během let 2010-2012 realizovala projekt na podporu a vznik Maltské sítě ambasadorek podnikání a její zapojení do evropské sítě ambasadorek podnikání) připraví praktickou studijní stáž na Maltu pro zástupce spolupracujících subjektů a ambasadorky podnikání, kde bude v praxi vysvětlen princip práce ambasadorek, bude zprostředkována diskuze s maltskými ambasadorkami podnikání, uvidí je při práci, získají zpětnou vazbu od žen, které již práci ambasadorek vykonávají, jak je tato činnost obohatila nebo naopak v čem spatřují nevýhody této činnosti. 

Realizační tým ve spolupráci s partnery připraví metodiku pro přípravu ambasadorek, vytvoří 1. českou síť ambasadorek podnikání v Ústeckém kraji a bude usilovat o zapojení vytvořené sítě ambasadorek do Evropské sítě ambasadorek podnikání (ENFEA), která funguje při Evropské komisi a je jí podporována.

Důležitým výstupem projektu bude publikace dobré praxe „I Ty můžeš podnikat!“ s příběhy úspěšných podnikatelek – ambasadorek v Ústeckém kraji. Publikace bude sloužit jako jeden z motivačních nástrojů pro ženy, které uvažují o zahájení podnikání.

Přenosem inovace dojde k posílení podnikatelských aktivit žen v ČR, která je vzhledem k situaci ve vyspělých zemích, velmi nízká (ženy v ČR vlastní pouze 4 % soukromých firem, zatímco v EU je tento podíl 30 % a v USA dokonce 38 %). Největší podpora a osvěta bude směřovat k nejvíce ohroženým skupinám na trhu práce, které jsou „schopny“ samostatného podnikání a to např. ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislou osobu a další ohrožené skupiny žen evidované na úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání.

V rámci projektu dojde k vytvoření spolupracující sítě organizací na trhu práce, které podporují vznik sítě ambasadorek v Ústeckém kraji, a které budou ambasadorky dále metodicky podporovat v jejich činnosti a rovněž prakticky využívat jejich zkušeností a příkladů dobré praxe při své práci s cílovou skupinou žen, které uvažují o zahájení podnikání (hospodářské komory a vzdělávací instituce – při realizaci vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů pro zahájení podnikání; ÚP ČR – v rámci Job klubů, a dalších aktivit).

Během realizace projektu dojde k šíření výstupů projektu (což vychází již ze samé podstaty projektu) a informací o konceptu ambasadorek podnikání v ČR. Diseminace bude probíhat jednak směrem k široké veřejnosti, ale zejména k cílové skupině žen uvažujících o zahájení podnikání a také k odborné veřejnosti. Ať už se bude jednat o organizace, které budou při své práci služeb ambasadorek využívat (jako příkladů dobré praxe, že i ženy mohou být úspěšnými podnikatelkami a že i ženy mohou zvládnout jak svoje podnikání a firmu tak i rodinný život) – úřady práce, vzdělávací organizace, hospodářské komory a města/živnostenské úřady, tak i v neposlední řadě k samotným úspěšným ženám podnikatelkám, které budou mít chuť se zapojit do sítě ambasadorek podnikání v ČR a pomoci svými zkušenostmi k rozvoji ženského podnikání v ČR.

 

Příjemcem podpory: 

  • Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. v Mostě
  • Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bařtipánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 739 046 457)
  • Webové stránky: www.sssmep.cz

 

Partner:

  1. Foundation for Women Entrepreneurs, Hamrun, Malta (www.women.org.mt)

 

Spolupracující subjekty:

  • Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ústí nad Labem
  • Úřad práce České republiky, KrP v Ústí n.Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě, Litvínově, Chomutově a Teplicích
  • Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
  • Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
  • Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.


Výstupy projektu budou založená síť minimálně 10 ambasadorek podnikání v Ústeckém kraji, metodika přípravy ambasadorek podnikání, publikace best practices „I Ty můžeš podnikat!“, zapojení české sítě ambasadorek do Evropské sítě ambasadorek podnikání (ENFEA), webové stránky o projektu a konceptu ambasadorek podnikání obsahující databázi ambasadorek podnikání, facebooková stránka.