+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow
Slider

Stipendijní programy

a) NÁSTUPNÍ PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Studenti 1. ročníku, kteří ve 2. pololetí 9. ročníku základní školy dosáhli celkového průměru 1,5 získávají jednorázové mimořádné prospěchové stipendium 1 500 Kč.

  1. žák/žákyně nesmí být hodnocen/a v žádném předmětu známkou dobrý a dostatečný
  2. žák/žákyně nemá žádné kázeňské problémy, důtky, neomluvené hodiny

 

b) PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

V průběhu studia je za vynikající studijní výsledky vypláceno prospěchové stipendium.

Stipendia se poskytují v následující výši vždy na konci příslušného pololetí.

  

Prospěchový průměr

1,00 - 1,25

1 500,-

1,26 1,50

1 000,-

1,51 - 1,75

500,-

 

 1. žák/žákyně nesmí být hodnocen/a v žádném předmětu známkou dobrý a dostatečný
 2. žák/žákyně nemá žádné kázeňské problémy, důtky, neomluvené hodiny

 

c) PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ (DOTAČNÍ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL V ÚSTECKÉM KRAJI)

krustecky

www.kr-ustecky.cz

 • 1000 Kč za pololetí

    

  KRITÉRIA: 

 • Žák má trvalý pobyt v Ústeckém kraji
 • Žák dojíždí z místa trvalého bydliště do místa sídla školy min. 40km / má trvalé bydliště ve vzdálenosti min. 40km od sídla školy a je v místě sídla školy dočasně ubytován
 • Žák navštěvuje denní studium
 • Žák nemá neomluvenou absenci
 • Celková omluvená absence žáka nepřekračuje 50%
 • Žák nemá kázeňské postihy ve formě důtky ředitele školy, podmínečného vyloučení, sníženého stupně z chování
 • Žák nebyl hodnocen v žádném předmětu známkou nedostatečně
 • Žák nebyl v žádném předmětu nehodnocen nebo neklasifikován (s výjimkou lékařského uvolnění)
 • Žák nepřerušil studium
 • Žák, který přestoupil z jiné školy, může příspěvek dostat až v následujícím období
 • V 2. pololetí žák 4. ročníku úspěšně vykonal maturitní zkoušku
 • Příspěvek nedostane žák, který opakuje studium a příspěvek dostal v předchozím období
 • Žák, který splňuje kritéria, doloží Čestné prohlášení (u nezletilého žáka musí být podepsané zákonným zástupcem). Součástí prohlášení musí být vyčíslení vzdálenosti cesty od zastávky nejblíže k bydlišti do zastávky nejblíže škole (např. vytištěný detail z informačního dopravního systému – IDOS) - musí se jedna o spojení, které žák reálně využívá, přičemž kritérium 40 km musí splňovat min. cesta do školy.
 • ŽÁCI SPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA V 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 ODEVZDAJÍ PODKLADY (čestné prohlášení + IDOS) TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO 24. 6. 2019!!