+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

EduPage pro mobilní telefon ke stažení zde

google

apple

Na stránky EduPage školy se dostaneta kliknutím na logo EduPage

edupage

logo

Klíčová akce 1 - Mobilita pracovníků ve vzdělávání 2015

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor vysílá naše škola své pracovníky do zahraničí s cílem dalšího profesního rozvoje. V projektu s názvem Žít jazyk: studovat, učit, rozumět je celkem zapojeno pět účastnic, které v rozmezí roku 2016 vycestují do Velké Británie, či do Německa. Absolvují dvoutýdenní výukový jazykový kurz spojený s exkurzí v blízkém okolí.

Mezi cíle náleží zvýšení kvalifikace účastníků a jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Z toho rovněž vyplývá schopnost lepší podpory žáků, kteří se připravují na budoucí profesní život. Cílem projektu je také zlepšení jazykové úrovně účastníků, k čemuž přispěje kontakt s rodilými mluvčími i dalšími účastníky kurzů. Tento kontakt rovněž přispěje ke zkvalitnění a inovaci výuky jazyků, což následně ovlivní kompetence žáků v oblasti cizích jazyků a jejich citlivé vnímání kulturních rozdílů.

Projekt je financován z fondů Evropské unie.

 

POSTŘEHY JEDNOTLIVÝCH ÚČASNÍKŮ:

Lucie Círková, DiS.

V dubnu 2016 jsem se jako učitelka anglického jazyka zúčastnila jazykového kurzu ve Velké Británii, kde jsem po dobu dvou týdnů navštěvovala kurz metodologie výuky anglického jazyka a také oprašovala komunikační dovednosti v tomto jazyce. Tento výjezd se uskutečnil v rámci projektu Erasmus +. Strávila jsem 2 týdny na Richard Language College v Bournemouth. Bylo zajímavé sledovat různé vyučovací metody anglických kolegů a s sebou domů jsem si odvezla spoustu tipů, jak obohatit výuku anglického jazyka na naší škole. Kurz metodologie byl zaměřený na výuku studentů různých úrovní, na využití moderních technologií i obrázků ve výuce. Během pobytu jsme měli možnost poznat město Bournemouth a okolí a během víkendu se vypravit na jeden z nabízených poznávacích zájezdů po Anglii. Během výuky anglického jazyka a konverzace s učiteli jsem měla možnost sledovat současnou sociální i politickou situaci ve Velké Británii a porovnávat ji se situací v dalších evropských zemích.

 

Mgr. Kateřina Fischerová

V červnu 2016 jsem se s kolegyní Mgr. Evou Jelínkovou zúčastnila jazykového kurzu v Německé spolkové republice. Po dobu dvou týdnů jsem navštěvovala jazykovou školu Dialoge ležící na ostrově v Bodamském jezeře v městě Lindau.  Tento výjezd se uskutečnil v rámci projektu Erasmus +.

S kolegyní jsme byly zařazeny do skupiny C1 (v evropském referenčním jazykovém rámci), v tomto kurzu byli účastníci z celého světa. V dopoledních hodinách probíhala vždy společná výuka jazyka, která pro nás pedagogy byla opakováním známého, ale vedla i k procvičení našich komunikačních dovedností. V odpoledních hodinách probíhal metodologický kurs jen pro nás jako vyučující německého jazyka. Převážně kurzy metodologie byly pro mne velkým přínosem. Jednalo se o nové moderní formy výuky cizího jazyka, ať již formou různých komunikačních her, sledováním videí a jejich zapojení do výuky, proběhl i seminář seznamující nás se zapojením dramatických prvků do výuky. Veškeré materiály jsem obdržela na flesh disku. Jednalo se o metody, jejichž použití považuji pro naše žáky za vhodné a z hlediska perspektivy za dlouhodobě použitelné.

Během kursu jsme nejen získaly nové poznatky z hlediska různých metod výuky, ale navázaly i nové kontakty, poznaly mnoho zajímavých lidí, kulturu země, sociální prostředí,  seznámily se i s historickým městem u  Bodamského jezera a jeho okolí.

 

Mgr. Eva Jelínková

V rámcI projektu Erasmus+ jsem se zúčastnila spolu s kolegyní Mgr. Kateřinou Fischerovou v červnu 2016 jazykového kurzu ve Spolkové republice Německo. Navštěvovala jsem 14 dní jazykovou školu Dialoge, která se nachází ve městě Lindau u Bodamského jezera. Byla jsem zařazena do skupiny C1 dle evropského referenčního rámce. Skupina účastníků kurzu byla velice různorodá, účastníci pocházeli ze zemí EU, ale i z Číny či Mexika. V dopoledních hodinách probíhala společná výuka, která byla zaměřena na komunikační dovednosti a gramatiku.

V odpoledních hodinách jsem měla s kolegyní kurz zaměřený na metodiku výuky německého jazyka, který byl pro nás velice přínosný. Vyučující nám vyšli ve všem vstříc, seznámili nás s různými formami společenských her, práci s moderními komunikačními nástroji atd. Sama jsem si některé hry i s novými účastníky kurzu, polskými učitelkami, vyzkoušela. Veškeré materiály, se kterými jsem během kurzu pracovala, jsem dostala na flash disku.

Škola pořádala pro účastníky kurzů různé akce a exkurze, které byly zaměřeny na navazování nových kontaktů, poznávání kultury dané země. Během kurzu jsem se seznámila s historií města Lindau a navštívila okolí Bodamského jezera.

 

PhDr. Andrea Smrčková

Na přelomu listopadu a prosince 2016 jsem se zúčastnila metodického kurzu v jazykové škole Richard Language College v jihoanglickém městě Bournemouth. Kurz trval dva týdny a výuka byla rozdělena do ranního a odpoledního bloku. Vzhledem k tomu, že dopoledne nebyl v tento termín přihlášen žádný další učitel angličtiny, probíhala výuka ve velmi komorní atmosféře a vyučující plně vyšla vstříc mým požadavkům na probíraná témata. Náplní ranních hodin byla pravidelně i jedna aktivita zaměřená na obtížnou gramatiku či slovní zásobu sloužící pro můj osobní rozvoj. Odpolední vyučování probíhalo ve dvojici, ovšem bohužel s českým učitelem angličtiny. Konverzace v hodinách tedy sice probíhala čistě v anglickém jazyce, ovšem během společných aktivit mimo školu jsme mluvili česky.

Velkým přínosem dopolední výuky byla možnost diskutovat o aktuálních tématech hýbajících Velkou Británií i zeměmi na kontinentu. Používání cizího jazyka v přirozené konverzaci tedy bylo velice intenzivní a rozhodně mi pomohlo ke zlepšení komunikačních kompetencí. V odpoledních blocích se vystřídalo několik vyučujících, kteří postupně pokryli základní témata, mezi nejpřínosnější patřila efektivní výuka slovní zásoby, práce se skupinou, kde jsou žáci na různých úrovních, a využívání novinových článků ve výuce.

Ubytování v hostitelské rodině s polopenzí a víkendový výlet organizovaný školou byly dalšími prvky mého studijního pobytu, které přispěly k načerpání vědomostí o běžném životě ve Velké Británii a jsou tak kromě materiálů získaných v hodinách něčím, čím mohu obohatit hodiny anglického jazyka a především komerční a praktické angličtiny.