+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

EduPage pro mobilní telefon ke stažení zde

google

apple

Na stránky EduPage školy se dostaneta kliknutím na logo EduPage

edupage

Erasmus_plus_logo.pnglogosbeneficaireserasmusrightfunded

 

 

 

 

 Erasmus +  Odborné vzdělávání a příprava

Klíčová akce 1 – Krátkodobé projekty mobilit, Výzva 2021 (KA 122-VET)

 

V rámci projektu č. 2021-1-CZ-01-KA122-VET-00001670 „Žáci obchodní akademie v Itálii“ realizuje naše škola dvě aktivity:

  • Dlouhodobá mobilita žáků
  • Krátkodobá mobilita žáků

Dlouhodobé mobility v trvání 90 dnů se účastní 3 žáci školy. Krátkodobé mobility se účastní 10 žáků naší školy v doprovodu jednoho pedagogického pracovníka.

Obě aktivity probíhají v italském Miláně ve spolupráci s partnerskou organizací Evolvo, srl. Zde budou žáci po dobu trvání dané aktivity zapojeni do pracovních procesů v reálných místních organizacích působících v oborech, které korespondují se zaměřením jejich studia. Budou mít také možnost poznávat místní kulturu, zvyky, reálie a budovat nové sociální kontakty, což přispěje k jejich citlivému vnímání a respektování kulturních rozdílů.

Mezi významné cíle realizace aktivit patří zejména získání důležitých praktických zkušeností a návyků v reálných pracovních podmínkách v zahraničí. Dalším důležitým aspektem je zvýšení komunikačních dovedností v cizím jazyce pro žáky školy. Cíle projektu vedou k osobnostnímu rozvoji a růstu jednotlivých účastníků a ke zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků nejen na mezinárodním trhu práce

Definované cíle přímo souvisí s aktuálními potřebami – zkvalitnění odborných znalostí žáků, zvýšení komunikativnosti žáků a pedagogů a propojení teorie s praxí.

Projekt je financován z fondů Evropské unie.